LogoEcoClear10jaargarantie-4f689c2f19b33

Garantie

Standaard maar liefst 10 jaar productgarantie

U krijgt vanzelfsprekend op EcoClear® standaard een garantie van 10 jaar.
De levensduur van uw beglazing wordt gewaarborgd door
- plaatsing door onze dealers volgens de geldende norm NEN3576/NPR3577
  (Nederlandse Praktijk Richtlijn: Beglazen van gebouwen)
  èn
- door het sluiten van een onderhoudscontract voor uw kozijnen.. Onze dealers kunnen u hierover informeren. De EcoClear® garantiebepalingen kunt u hier raadplegen.

EcoClear® is een product van Glassolutions, de grootste bouwglasproducent en distributeur van Europa en behorend tot de wereldwijde Saint-Gobain Groep. Het innovatieve product EcoClear® wordt geproduceerd volgens de uiterst hoge kwaliteitseisen van de volgende normen:

  • NEN-EN 1279 - Glas voor gebouwen / Isolatieglas 
  • NEN-EN 1096 - Glas voor gebouwen / Gecoat glas
  • NEN-EN 12150 - Glas voor gebouwen / Gehard veiligheidsglas
  • NEN-EN-ISO 12543 - Glas voor gebouwen  / Gelaagd (veiligheids)glas

 CE certificaat

       EcoClear® heeft een CE-markering. Deze geeft aan dat het product voldoet aan de in Europa geldende technische normen en kan worden gebruikt voor de voorziene toepassing.
De CE-gemarkeerde producten van Glassolutions dragen het CE-symbool ofwel op het glas zelf of op een begeleidend document.