vraag-en-antwoord_470x315-4f731c0e988ae

Vraag & Antwoord

Hieronder vindt u de antwoorden op meest voorkomende vragen. Zit uw vraag daar niet bij, aarzelt u dan niet ons te mailen.

1. Hoeveel energie bespaar ik bij vervanging van mijn enkelglas door EcoClear?

2. Ik heb last van kou dichtbij het raam, wat is hieraan te doen?

3. Ik heb last van condensvorming in mijn isolatieglas, wat is hieraan te doen?

4. Hoe achterhaal ik welke fabrikant mijn dubbelglas heeft geproduceerd?

5. Ik heb last van condensvorming aan de buitenzijde van mijn isolatieglas, hoe kan dit?

6. Ik heb last van condensvorming aan de kamerzijde van mijn glas, hoe kan dit?

7. Mijn ruiten zijn niet volledig helder, maar hebben een kleurtje, klopt dit?

8. Is mijn isolatieglas goed geplaatst?

9. Ik zie vertekeningen als ik door mijn glas naar buiten kijk, kan dat?

10. Valt mijn isolatieglas onder de garantie?

11. Welke richtlijnen gelden er voor het onderhoud van het isolatieglas?

12. Er zitten olieachtige vlekken op mijn ruit. Hoe komt dat?

13. Wat is een thermische breuk?

14. Wat is geluidwerend glas?

15. Wat betekent letselveilig glas?

16. Wat betekent inbraakvertragend glas?

17. Ik kan geen telefoonnummer van jullie vinden. is dat juist?

---------

1. Hoeveel energie bespaar ik bij vervanging van mijn enkelglas door EcoClear?
Hoeveel energie u bespaart wordt naast het aantal vierkante meters enkelglas/dubbelglas en de geveloriëntatie ook bepaald door uw type woning, aantal bewoners en leefstijl.
Bij de vervanging van ca. 22 m2 enkelglas door bv EcoClear (HR++) in een gemiddelde rijtjeswoning, met 3 bewoners kan al een besparing opleveren van ruim € 400,- per jaar. Kijkt u op de energiebesparingscalculator hoeveel u kunt verdienen.
-terug naar boven-

2. Ik heb last van kou dichtbij het raam, wat is hieraan te doen?
Glas is een goede geleider van warmte. Dit betekent dat bij enkelglas en gewoon dubbelglas de comfortabele binnenwarmte gemakkelijk door de beglazing verloren gaat. Door toepassing van beglazing met een speciale coating aan de spouwzijde van de ruit en een spouw gevuld met Argon gas, wordt de binnenwarmte in de leefruimte geïsoleerd en benadert het glasoppervlak aan de kamerzijde de binnentemperatuur.
-terug naar boven-

3. Ik heb last van condensvorming in mijn isolatieglas, wat is hieraan te doen?
Helaas kunt u hier niets aan doen. Verstandig is zo snel mogelijk contact op te nemen met de glaszetter die het glas geplaatst heeft. Mogelijk valt uw klacht onder de garantie.
-terug naar boven-

4. Hoe achterhaal ik welke fabrikant mijn dubbelglas heeft geproduceerd?
In de spouw, de binnenzijde van het isolatieglas, staan vaak de naam van de fabrikant , de productnaam en een code vermeld.
-terug naar boven-

5. Ik heb last van condensvorming aan de buitenzijde van mijn isolatieglas, hoe kan dit?
Condensvorming aan de buitenzijde is een natuurlijk verschijnsel. En is vaak het resultaat van een goede thermische isolatie door de beglazing.
Het kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing.

Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug kunnen komen. Dit probleem komt maar in een beperkt aantal situaties voor. Door de uitstekende isolatie van de HR++ beglazing wordt de buitenruit nauwelijks of niet verwarmd, omdat de warmte voor het grootste gedeelte binnenskamers blijft. De condens slaat neer op de koude buitenruit.
-terug naar boven-

6. Ik heb last van condensvorming aan de kamerzijde van mijn glas, hoe kan dit?
Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Met HR++ beglazing is het risico op condensvorming het kleinst. Alleen bij een zéér hoge luchtvochtigheid is condensvorming nog mogelijk. Bij standaard isolerend dubbelglas en zeker bij enkele beglazing zal veel eerder condens aan de kamerzijde ontstaan, dit is echter geen fout in de beglazing.

Condensvorming is te voorkomen door goed te ventileren. Zeker als u uw bestaande beglazing laat vervangen, moet dus goed gekeken worden naar de mogelijkheden om te ventileren. Het aanwezige vocht in het vertrek condenseert op het koude glasvlak. Bij HR++beglazing heeft de binnenruit een hogere temperatuur en komt condens zelden of nooit voor. Bij gewoon Isolerend dubbelglas zal dit eerder plaatsvinden en bij enkele beglazing vaak tot zeer vaak.
-terug naar boven-

7. Mijn ruiten zijn niet volledig helder, maar hebben een kleurtje, klopt dit?
Glas heeft afhankelijk van de dikte en het type altijd een bepaalde tint en is nooit helemaal kleurloos.
Voor grote ruiten moet dikker glas gebruikt worden dan voor kleinere ruiten. Hierdoor zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Dit wordt in de meeste gevallen niet als storend ervaren. In overleg met de glasspecialist kan bekeken worden of alle beglazing verantwoord in dezelfde glasdikten uitgevoerd kan worden.
-terug naar boven-

8. Is mijn isolatieglas goed geplaatst?
Om de kwaliteit van isolerende beglazing te garanderen en de eigenschappen tot hun recht te laten komen, moet de beglazing op de juiste wijze worden geplaatst. In Nederland zijn hier normen voor. In de meeste gevallen worden die vermeld in de garantievoorwaarden van de isolatieglasproducent. Voor het plaatsen van de beglazing is dus deskundigheid en vakmanschap nodig. Laat dit bij voorkeur dan ook verzorgen door een professionele glaszetter of een erkend montagebedrijf.
-terug naar boven-

9. Ik zie vertekeningen als ik door mijn glas naar buiten kijk, kan dat?
Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit is niet te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de productie wordt lucht of gas tussen de twee glasbladen opgesloten. Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk (hogedrukgebied).
-terug naar boven-

10. Valt mijn isolatieglas onder de garantie?
In het algemeen geeft een fabrikant vijf tot tien jaar garantie op isolerend dubbelglas en HR++ beglazing. Deze garantie geldt voor het volledig dicht zijn van de glaseenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof tussen de glasbladen of aantasting van de coating op de spouwzijde van het glasblad. Aan deze garantie is een aantal voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, wordt ook de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar genoemd.

Wanneer zich een defect voordoet binnen de garantieperiode, zal gekeken moeten worden waardoor het defect is ontstaan. Dit kan zijn door een productiefout, een plaatsingsfout of onvoldoende onderhoud.
-terug naar boven-

11. Welke richtlijnen gelden er voor het onderhoud van het isolatieglas?
Het is belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen het kozijn en de beglazing) in goede staat blijven en eventuele beluchtingsgaten aan de buitenkant van het kozijn schoon en open blijven. Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt het schaderisico aan uw beglazing. Het advies is om één jaar na plaatsing uw kozijnen te laten inspecteren en dit vervolgens tenminste één maal in de drie jaar te herhalen. Vraag uw glaszetter naar de mogelijkheden voor een onderhoudscontract.
-terug naar boven-

12. Er zitten olieachtige vlekken op mijn ruit. Hoe komt dat?
De vlekken verplaatsen zich zodra u op het glas drukt. Hier is sprake van interferentie, een natuurkundig verschijnsel en geen fout van de beglazing. Om dit risico te verminderen wordt bij isolatieglas voor een samenstelling met verschillende glasdiktes. Bij HR++ beglazing is dit risico al aanzienlijk minder groot en is toepassing van verschillende glasdikten nauwelijks nodig.
-terug naar boven-

13. Wat is een thermische breuk?
Als er sprake is van grote temperatuurverschillen in het glasoppervlak kan thermische breuk in het glas ontstaan. Een thermische breuk is te herkennen aan één breuklijn, die loodrecht vanuit de rand van het glas komt en vervolgens een grillig patroon vertoont. Een thermische breuk is geen fout van de beglazing.

Om het risico op thermische breuk aanzienlijk te verkleinen kunt u onder meer de volgende maatregelen nemen:
- gordijnen, jaloezieën e.d. op enige afstand van de beglazing plaatsen.
- verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing plaatsen.
- de ruiten niet beschilderen of beplakken.
- geen grote voorwerpen plaatsen dicht achter de ruiten.
-terug naar boven-

14. Wat is geluidwerend glas?
Bij geluidwerend glas is één van de glasbladen (vaak aan de buitenzijde) van het isolatieglas akoestisch gelaagd glas,. Dit (buitenblad)blad bestaat uit minimaal twee glasbladen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn door een of meerdere speciale doorzichtige geluidwerende folies, PVB(A). Voor elk type/mate van geluidhinder van buitenaf, bestaat een geluidwerende isolatieglas samenstelling.

Bijkomend voordeel van geluidwerend gelaagd glas is dat het tevens letselveiligheid biedt: bij breuk blijft het breukglas aan de folie kleven, waardoor de ruit één geheel blijft en er geen gat ontstaat zoals bij breuk van gewoon glas.
-terug naar boven-

15. Wat betekent letselveilig glas?
In een actieve of kinderrijke omgeving is letselveilig glas eigenlijk een vereiste. Letselveilig glas betekent dat één of beide glasbladen van het isolatieglas een geharde of gelaagde beglazing is. Gehard veiligheidsglas heeft een speciale behandeling ondergaan en is vijf maal sterker dan enkelglas. Bij breuk, valt het in kleine onscherpe korrels uit elkaar. Gehard glas wordt bijvoorbeeld ook toegepast in bushokjes en zijruiten van auto’s.
Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit minimaal 2 glasbladen die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn door een of meerdere doorzichtige taaie folies. Als het glas breekt zorgt de folie ervoor dat het gebroken glas bij elkaar gehouden wordt.
De toepassing van gelaagd of gehard veiligheidsglas vermindert het risico op ernstig lichamelijk letsel bij glasbreuk.
-terug naar boven-

16. Wat betekent inbraakvertragend glas?
Inbraakvertragend glas zorgt ervoor dat er ‘weerstand’ geboden wordt bij een opzettelijk impact op het glas. Bij inbraakvertragend glas is minimaal één van de twee glasbladen van het isolatieglas gelaagd glas. Gelaagd glas bestaat uit minimaal 2 glasbladen die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn door één of meerdere doorzichtige taaie folies. Als het glas breekt zorgt de folie ervoor dat het gebroken glas bij elkaar gehouden wordt. Bij breuk blijft het breukglas aan de folie kleven, waardoor de ruit één geheel blijft en er geen gat ontstaat zoals bij breuk van gewoon glas. Inbraakvertragend glas bestaat in diverse weerstandsniveau’s.
-terug naar boven-

17. Ik kan geen telefoonnummer van jullie vinden. is dat juist?
Dat klopt. Glassolutions heeft een landelijk verspreid vestigingennetwerk. Nadat u een informatie of offerteaanvraag heeft ingevuld, brengen wij u zo snel mogelijk in contact met de vestiging/dealer bij u in de buurt.
-terug naar boven-